DSF Jylland

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Referat fra DSF Jylland Regionssamling

Email Udskriv PDF

DSF Jylland afholdt regionssamling lørdag 3. december

Dagsorden:

 1. Formandens beretning
 2. Kassererens beretning
 3. Valg til bestyrelsen
  På valg er:
  1. Kasserer Bo Stampe Madsen
  2. Bestyrelsesmedlem Tom Smidt
  3. Bestyrelsesmedlem Jens Arnfast
  4. Suppleant til bestyrelsen Kim Frandsen
  5. Revisor Henrik F. Nielsen
 4. Valg af delegerede til DSF's årsmøde
 5. Aktiviteter i 2017, herunder bl.a.
  1. Challenge level III match
 6. Forslag til anvendelse af DSF Jyllands midler
 7. Eventuelt

Der er ikke indkommet nogen forslag.

 

 

1. Formandens beretning

Se seperat dokument.

2. Kassererens beretning

Se seperat dokument.

3. Valg til bestyrelsen

Kasserer Bo Stampe Madsen genvalgt
Bestyrelsesmedlem Tom Smidt genvalgt
Bestyrelsesmedlem Jens Arnfast genvalgt
Suppleant til bestyrelsen Kim Frandsen genvalgt
Ole Mortensen valgt som revisor.

4. Valg af delegerede til DSF årsmøde

Der skal vælges 35 delegerede. Som delegerede er valgt:

 1. Andersen, Christian Bonde
 2. Arnfast, Jens
 3. Bach, Mads Peter
 4. Bergstrøm, Bo
 5. Birk, Christian
 6. Danko, Andreas
 7. Davis, Peter
 8. Friis, Brian
 9. Grønhøj, Ken
 10. Hansen, Jonny U
 11. Isaksen, Peter
 12. Jakobsen, Mikael
 13. Johansen, Anders
 14. Johansen, Mogens
 15. Kirdorf, Gregers
 16. Kjeldsen, Claus
 17. Lange, Peter
 18. Madsen, Bo Stampe
 19. Mortensen, Ole
 20. Nielsen, Helle
 21. Nielsen, Henrik F.
 22. Nørgaard, Jens Erik
 23. Olesen, Lars
 24. Riise, Tim
 25. Rittig, Claus
 26. Skriver, Jacob
 27. Sørensen, Niels
 28. Thorsager, Ole

5. Aktiviteter

1. Challenge level III match

Der afholdes lv. III match i Dall 20-21 maj. Alle opfordres til at overveje om de kan deltage som hjælpere eller dommere.

2. Level II matches

Det planlægges at afholde to lv. II matches som max. 9mm, for at give mulighed for flere deltagere og flere baneafsnit. Det bør overvejes om der skal gives match-karantæne til skytter som gentagne gange udebliver fra matchen, uden at melde fra.

3. Steel Challenge

Der opfordres til at etablere en arbejdsgruppe til at vælge datoer, stages m.m. til en eller flere mindre Steel Challenge stævner, for at samle erfaring. Formanden formidler kontakt mellem Peter Lange, Johnny Hansen, Mikael Bruun, Erik Rasmussen, Michael Jensen, Jesper og Henrik Thomsen

4. Tjenestepistol

Der opfordres til at etablere en arbejdsgruppe.  Formanden formidler kontakt mellem Johnny Hansen og Erik Rasmussen.

6. Forslag til anvendelse af DSF Jyllands midler

Der var forslag om:

 • Reoler til skivepinde
 • Bedre pavilioner/telte
 • Flytbare kuglefang
 • Mere Per Diem ved lv. III stævne

Bestyrelsen arbejder videre med disse forslag.

7. Eventuelt

Der var en drøftelse omkring EU, Skytteunionen m.m.

Årsmødet slut 3/12 16:45