Referat fra DSF Jylland regionssamling 2013

Onsdag, 25. december 2013 08:05 Mads Peter Bach
Udskriv

DSF Jylland afholdt regionssamling i.flg. vedtægterne lørdag den 30. november.

1. Formandens beretning

Formanden talte kort om aktiviteten i 2013 og vores håb om endnu mere aktivitet i 2014.

2. Kassererens beretning og regnskab

2013 var et godt år for DSF Jylland, hvis vi ikke havde været nødt til at aflyse Dall IPSC Challenge havde det været rekord-stor aktivitet. Se vedhæftede regnskab og sammenligning med sidste år.

3. Valg til bestyrelsen

3. Formanden samt et bestyrelsesmedlem er på valg hvert andet år (ulige år) Kasserer og to bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert andet år (lige år) Suppleant og revisor vælges for et år ad gangen.

På valg er:

  1. Formand (Henrik Lindberg)
  2. Sekretæren (Mads Peter Bach)
  3. Suppleant (Kim Frandsen)
  4. Revisor (Henrik F. Nielsen)
Alle blev genvalgt.

4. Aktiviteter i 2014

Der er planlagt 4 licenskurser, 10 lv. II IPSC stævner, et lv. III samt en julematch. Der er pt. ikke planlagt Steel Challenge, tjenestepistol eller Kombiriffel stævner. Se kalenderen for info. Der var generel enighed om at et grillarrangement ved et af sommerens stævner kunne være hyggeligt. Henrik F. Nielsen kender nogen som kan være behjælpelige.

5. Forslag til anvendelse af DSF Jyllands midler

Der blev stillet følgende forslag:

Materiel til Engesvang, hvis der bliver fundet plads til opbevaring:

 

Materiel til Dall:

Bestyrelsen vil gå videre med nogle af disse forslag.

 

6. Eventuelt

Der efterspørges et seminar for stage designere.

Der efterspørges flere skud ved lv. II stævnerne.